TH  |   EN

S.M. Chemical Supplies ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ วิจัย กว่า 300,000 รายการ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Merck, Sigma-Aldrich, Tosoh, Roche, Zymo Research, Eurofins, LGC, Dr. Ehrenstorfer และอื่นๆ กว่าอีก 50 แบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV อย่างครบวงจร

Products

Product Icon LIFE SCIENCE

กลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับห้องแล็บเพื่องานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชีววิทยามากกว่า 100,000 รายการ เช่น Biochemicals, Cell culture, Molecular Biology, Immunochemistry, Antibodies, Custom Oligos and peptides, Clinical diagnostic และ NGS service

Product Icon ANALYTICAL CHEMISTRY

เคมีภัณฑ์สำหรับงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานครบทุกประเภทครบทั้ง Solvents, Catalysts, Biodegradable Polymer, เคมี Organic and Inorganic, NMR Solvents, Stable Isotopes

Product Icon CHROMATOGRAPHY

รองรับงานเคมีวิเคราะห์ ห้องแลปตรวจสอบ วิเคราะห์สารตกค้าง สารมาตรฐานยาและยาเสพติด และเคมีเพื่องานวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ GC/ HPLC Columns and accessories, SPE, SPME and Sample preparations, Heavy Metal Scarvengers for drugs analysis 

Product Icon BULK FINE CHEMICALS

เคมี Raw Material เพื่อการผลิต รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยา วัคซีน Biopharmaceutical เคมีภัณ์ และ Petrochemical 

Product Icon SCIENTIFIC INSTRUMENT

GPC Systems for Polymer Analysis, Ion Chromatography Systems และเครื่องมือแล็บพื้นฐานLatest News
more
News More
การทำ Bioburden testing สำคัญอย่างไร
  คำว่า “Bioburden” แปลว่า เชื้อที่มีอยู่ หรือ ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการทำ Bioburden testing จึงหมายถึง “การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ที่มีบน/ใน อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอาหารและยาตลอดกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อน” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ งานควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มักจะทำการตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ใน Raw material น้ำก่อนเข้ากระบวนการผลิต ตัวอย่างในกระบวนการผลิต (In-process samples) รวมไปถึง Final product ภายหลังกระบวนการผลิตแล้ว
News More
Nanotechnology ในการผลิตหน้ากากรุ่นใหม่เพื่อยับยั้งโคโรนาไวรัส Covid19
หน้ากากอนามัยปัจจุบัน สวมใส่ได้สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถกรองเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ในระดับสูงด้วยการนำ Nanotechnology มาช่วย ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคในระดับนาโนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคที่ใช้ในการผลิตหน้ากากทั่วไปสามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เกือบ 100% โดยใช้สารเคมีพิเศษในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำในระดับ Nanoparticle มาเคลือบบริเวณหน้ากาก 
News More
การตรวจวิเคราะห์สารแคนนาบินอยด์ในกัญชง และกัญชา เพื่อการออกฤทธิ์
 ปัจจุบันนี้มีการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เสรี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยสะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยวิธีการการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total Tetrahydrocannabinol, Total THC) และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า
News More
กัญชา กัญชง มาหาคำตอบกัน
 
News More
Pre-packed column ในงาน Protein Purification
ในงานทำบริสุทธิ์โปรตีน เครื่อง AKTA เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเครื่อง AKTA เป็นเครื่อง Fast protein liquid chromatography (FPLC) ภายใต้ยี่ห้อ GE Healthcare ซึ่งแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค FPLC ดังนั้น Tosoh Bioscience จึงได้ทำการพัฒนา Pre-packed column ขนาด 1 และ 5 ml มาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้


CURRENT PROMOTION
more


Our Partners


TOP