TH  |   EN
News & Event

ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทำให้หลายคนหันมาหาวิธีป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพร ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วคือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
ห้องคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่มีใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอาหาร และยา หรือแม้กระทั่งกลุ่มงานอิเล็คโทรนิค หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็ต้องใช้ห้องคลีนรูมสำหรับการควบคุมปริมาณสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นกัน
  คำว่า “Bioburden” แปลว่า เชื้อที่มีอยู่ หรือ ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการทำ Bioburden testing จึงหมายถึง “การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ที่มีบน/ใน อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอาหารและยาตลอดกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อน” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ งานควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มักจะทำการตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ใน Raw material น้ำก่อนเข้ากระบวนการผลิต ตัวอย่างในกระบวนการผลิต (In-process samples) รวมไปถึง Final product ภายหลังกระบวนการผลิตแล้ว
หน้ากากอนามัยปัจจุบัน สวมใส่ได้สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถกรองเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ในระดับสูงด้วยการนำ Nanotechnology มาช่วย ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคในระดับนาโนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคที่ใช้ในการผลิตหน้ากากทั่วไปสามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เกือบ 100% โดยใช้สารเคมีพิเศษในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำในระดับ Nanoparticle มาเคลือบบริเวณหน้ากาก 
 ปัจจุบันนี้มีการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เสรี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยสะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยวิธีการการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total Tetrahydrocannabinol, Total THC) และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า
ในงานทำบริสุทธิ์โปรตีน เครื่อง AKTA เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเครื่อง AKTA เป็นเครื่อง Fast protein liquid chromatography (FPLC) ภายใต้ยี่ห้อ GE Healthcare ซึ่งแยกโปรตีนให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค FPLC ดังนั้น Tosoh Bioscience จึงได้ทำการพัฒนา Pre-packed column ขนาด 1 และ 5 ml มาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้
สินค้ากลุ่ม Metal, Metal oxide และ Solvent คุณภาพสูงที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่
ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์อยู่รอบตัวเราแบบ 360 องศา ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับ เราใช้ของที่มีส่วนประกอบจากพอลิเมอร์แทบทั้งสิ้น

BACK   12   NEXT

TOP