TH  |   EN
News & Event

เครื่องไอออนโครมาโทกราฟฟี่ รุ่นใหม่จาก TOSOH Bioscience ประเทศญี่ปุ่น รุ่น IC-8100 สามารถวิเคราะห์สารผสมในสภาวะการแตกตัวเป็นไอออน โดยเป็นเทคนิคที่ใช้ แยกสารออกจากกัน โดยอาศัยหลักการทางโครมาโตกราฟี (Chromatography) จากความแตกต่างในด้านสมบัติที่ ต่างกันของสารที่ต้องการแยก สามารถวิเคราะห์สารได้หลายชนิด เช่น หาปริมาณของสาร แอนไออน (Anion), แคทไอออน (Cation) ในตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำประปา น้ำเสีย / Process water / electroplating bath รวมถึงงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเครื่องดื่มและอาหาร สามารถวิเคราะห์ Standard ions ภายใน 5 นาที มีระบบฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto injection) และเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto dilution) มาพร้อมเครื่องพื้นฐาน
น้ำที่นำมาใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีค่าความละเอียดสูงๆ จำเป็นที่จะต้องใช้ “น้ำบริสุทธิ์” ที่ปราศจากสิ่งรบกวน ที่จะส่งต่อการวิเคราะห์นั้นๆ เมื่อพูดถึงน้ำที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ หลายๆคน อาจจะคิดถึง “น้ำกลั่น หรือน้ำ DI” ซึ่งตามจริงแล้ว น้ำกลั่น เป็นเพียงน้ำประเภทหนี่งที่ใช้กันในห้องปฏิบัติเท่านั้น ยังมีน้ำอีกหลายประเภท ที่นำมาใช้งานในห้องปฏิบัติการ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท การจำแนกประเภทน้ำในห้องปฏิบัติการ จะอ้างอิงจาก ASTM Standards method
ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด โควิด-19 ทำให้หลายคนหันมาหาวิธีป้องกันตัวเองด้วยการเลือกใช้สมุนไพร ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วคือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว การใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
ห้องคลีนรูม หรือห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่มีใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในกลุ่มอาหาร และยา หรือแม้กระทั่งกลุ่มงานอิเล็คโทรนิค หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็ต้องใช้ห้องคลีนรูมสำหรับการควบคุมปริมาณสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นกัน
  คำว่า “Bioburden” แปลว่า เชื้อที่มีอยู่ หรือ ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ดังนั้นการทำ Bioburden testing จึงหมายถึง “การตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด ที่มีบน/ใน อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางอาหารและยาตลอดกระบวนการผลิตที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อน” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ งานควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) มักจะทำการตรวจหาจำนวนจุลินทรีย์ใน Raw material น้ำก่อนเข้ากระบวนการผลิต ตัวอย่างในกระบวนการผลิต (In-process samples) รวมไปถึง Final product ภายหลังกระบวนการผลิตแล้ว
หน้ากากอนามัยปัจจุบัน สวมใส่ได้สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถกรองเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ในระดับสูงด้วยการนำ Nanotechnology มาช่วย ด้วยคุณสมบัติของอนุภาคในระดับนาโนซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคที่ใช้ในการผลิตหน้ากากทั่วไปสามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เกือบ 100% โดยใช้สารเคมีพิเศษในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและมีคุณสมบัติป้องกันน้ำในระดับ Nanoparticle มาเคลือบบริเวณหน้ากาก 
 ปัจจุบันนี้มีการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์เสรี ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ผู้ป่วยพาร์กินสันผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และผู้ป่วยสะเก็ดเงิน เป็นต้น โดยวิธีการการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด (Total Tetrahydrocannabinol, Total THC) และสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) จะใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า

BACK   123   NEXT

TOP