TH  |   EN
Contact Us
Contact US

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
3/1-2 อาคารเอสเอ็มซี ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร : 02-136-6033
แฟกซ์: 02-136-6030
อีเมล์ : info@smchem.co.th

Map Map

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ชั้น 5 อาคารศิริพานิช 191 ถ.ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

โทร : 053-400812
แฟกซ์: 053-400813
อีเมล์ : chiangmai@smchem.co.th 

Map Map

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด (สาขาภาคใต้)
6 ซ.รัการ 8 ถนนรัถการ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร : 074 348740
แฟกซ์ : 074 348741
อีเมล์ : hatyai@smchem.co.th

TOP